کانون فرهنگی هنری مهدیه


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

13

تعداد اعضا

کد شناسایی: 506021266000401

مسجد: مهدیه

استان: کرمانشاه

شهرستان: قصرشيرين

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: قصرشيرين

روستا: -

تلفن: 8342424200

فکس: 8342424200

رایانامه: hassanshahbazi@yahoo.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی