کانون فرهنگی هنری راه ولایت


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

842

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258001701

مسجد: امام سجاد (ع)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه 3

روستا: -

تلفن: 833832099

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی