کانون فرهنگی هنری امام جعفرصادق(ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

268

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258001901

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه

روستا: -

تلفن: 8337291693

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی