کانون فرهنگی هنری احمدبن اسحاق


متوسط امتیاز

5 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 504011264002201

مسجد: احمد ابن اسحاق

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده