کانون فرهنگی هنری قائم (عج)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258003601

مسجد: صاحب الزمان(عج)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه 8

روستا: -

تلفن: 8338263704

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی