کانون فرهنگی هنری امام خمینی(ره)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

10

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258003801

مسجد: النبی(ص)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه 5

روستا: -

تلفن: 8334242362

فکس: 0

رایانامه: mesi_nazari_iran@yahoo.com

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی