کانون فرهنگی هنری امام سجاد (ع)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 505011265004601

مسجد: شهید واعظی

استان: کرمانشاه

شهرستان: سنقر

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: سنقر

روستا: -

تلفن: 834223881

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی