کانون فرهنگی هنری رسالت


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

37

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258004701

مسجد: حضرت زهرا (س)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه

روستا: -

تلفن: 833429953

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی